Get Adobe Flash player

38 Bachových esencí


1) Agrimony - Řepík lékařský

agrimony

Je vhodný pro lidi, kteří vypadají vesele, ale jejich radost ukrývá strachy, obavy a vnitřní útrapy, které se snaží skrýt před sebou i před ostatními. Rozptýlení hledají ve
společnosti, ignorují tmavou stránku života. Nepokojný
spánek v noci pociťují jako zátěž. Mají sklon potlačovat
své potíže a starosti alkoholem, drogami nebo přejídáním. 

Co nastane po užívání -
 budete opravdu radostným a společenským, sdělujete své skutečné pocity a akceptujete, že život má i svou méně příjemnou stránku. Radost a bezstarostnost pak pramení z upřímně prožitého pocitu akceptování vlastní osobnosti a z vnitřní radosti. Problémy vidíte ze správné perspektivy a mohou se stát diplomatickým nositelem míru a spokojenosti. 


2) Aspen - Topol osika

aspen

Je pro lidi, kteří bez důvodu propadají náhlým strachům a obavám a kteří jsou proto pak nervózní a úzkostlivý.
Jsou to nejasné, neznámé strachy pro něž není vysvětlení, ani důvod. Typickým použitím Aspenu je probuzení ze špatného snu, nebo i tehdy, když byl sen hned zapomenut. Pomáhá i malým dětem, které trpí nočními můrami a pocity strachu. Strach se může objevit i přes den, když je člověk sám nebo ve společnosti přátel-může přijít nevysvětlitelná úzkost nebo předtucha hrozícího nebezpečí, doprovázená i chvěním.

Co nastane po užívání - stav vnitřního klidu, jistoty a nebojácnosti. Úzkostlivé stavy nahradí přání po nových dobrodružstvích a prožitcích, bez ohledu na těžkosti a nebezpečí. 


3) Beech - Buk lesní
 

beech

Pomáhá lidem, kteří neustále vše kritizují, vidí chyby jen na ostatních a nechtějí dělat žádné ústupky. Nemají žádné pochopení k nedostatkům jiných a to dobré na jiných lidech vnímají jen velmi těžko. Tím v nich vzniká silný pocit vlastní převahy, připravenost k ryzímu posuzování a arogantnímu jednání. Podrážděně reagují na zmatenost či jiné chování ostatních lidí. Jsou přesvědčeni, že mají vždy pravdu a všichni ostatní se mýlí.

Co nastane po užívání - u lidí se projevuje tolerance, rozvoj soucitu a pocitu propojenosti s ostatními lidmi. Beech vynáší na povrch pozitivní vlastnosti, které člověku umožňují vidět i přes mnohé nedostatky dobro v jiných lidech. 


4) Centaury - Zeměžluč lékařská 
 

centaury

Je pro lidi, kteří neumí říct „ne.“ Ostatní je pak často využívají nebo i komandují. Neumí požádat o pomoc
a neumí se prosadit. Potřeby ostatních jsou důležitější, než jeho vlastní. I když jsou nespokojeni, potlačí svá přání nebo i povolání, než aby riskovali konfrontaci. Využívání ostatními a bez schopnosti uhájit sebe, vede k tendenci ztrácet energii a rychle se unavit.

Co nastane po užívání - lidé rádi a nenápadně dělají něco pro druhé, ale bez potlačování svých vlastních potřeb. Mohou vyjadřovat a hájit své vlastní potřeby a dobře vycházet s ostatními lidmi. Co je však nejdůležitější: poznáním svých vlastních přání a potřeb mohou s rozhodností a energií následovat vlastní životní cestu, nezávisle na mínění a názorech jiných. 


5) Cerato - Rožec

cerato

Pro lidi, kteří si nedůveřují při rozhodování a potřebují se stále radit s ostatními. Těžko se rozhodují a zpochybňují svou schopnost správně odhadnout situaci. I když poznají své pravé přání a potřeby a mají plno vnitřní moudrosti a intuice, hledají neustále cizí rady a schválení. Nechávají se vést radami jiných, namísto toho, aby důvěřovali vlastnímu mínění. Ve stavu nemoci vyzkouší na doporučení jiných různé terapie.

Co nastane po užívání - lidé důvěřují vlastní pravdě a intuici a následují ji. Jsou nenápadným způsobem jistí a rozhodní, nacházejí svou pravou životní cestu a následují ji s radostí. 


6) Cherry Plum - Slíva třešňová
 

cherry plum

Vhodný pro lidi, kteří mají strach, že ztratí kontrolu nad svým chováním. Tito lidé cítí, že „brzo vybuchnou“ a pak může dojít až ke zraňujícím urážkám a hysterickému chování vůči členům rodiny i přátelům. Prožívají extrémní vnitřní tlak a stav hlubokého zoufalství.

Co nastane po užívání - lidé díky svému vnitřnímu klidu a mírnosti jednají a konají racionálně. 


7) Chestnud Bud - Poupě jírovce, koňského kaštanu
 

chestnud bud Je určen pro lidi, kteří se nepoučí ze zkušeností a tak dělají stále stejné chyby, vyhledávají znovu nesprávné partnery a pokračují v nevhodném zaměstnání. Možná se u nich vyskytují stále se opakující nemoci. Pokrok v životě u nich není možný, dokud se ze svých chyb nepoučí a nezpracují si je. Nikdy si nekladou otázku PROČ a proto se ani nemohou zabývat její základní příčinou. Proto se jim ty stejné situace opakují stále dokola.

Co nastane po užívání - tento květ nám pomůže využít každodenních zkušeností a vidět sebe i své chyby, jako když je dělají jiní. Pozitivní osobnost objektivně pozoruje své chyby a učí se z každé zkušenosti. Tím získává poznání a moudrost, jak se v životě pohybovat kupředu. Je mentálně aktivní a ve stavu učit se pozorováním ostatních.


8) Chicory - Čekanka obecná

chicory Potřebují lidi, kteří se vyznačují silnou vůlí a od ostatních očekávají, že se podřídí jejich hodnotám, což se projevuje kritikou, vměšováním, výčitkami a námitkami. Příkladem jsou dominantní otcové nebo matky, kteří drží „na uzdě“ své již dospělé děti. Chovají se přehnaně majetnicky a vyžadují stálou pozornost. Osamělost považují za nepříjemnou. I když jsou vnitřně silní, může u nich dojít k sebelítosti a lehce u nich vzniká pocit uraženosti. Tito lidé jsou často upovídaní, mají strnulé názory a chuť na hádky a vzájemné diskuse. Příklad: Mám velice ráda svou rodinu a vím, co je pro ni nejlepší. A když jim něco nabídnu a oni to nepřijmou, mám dojem, že mě od sebe vytlačují.

Co nastane po užívání - lidé jsou schopni nezištně se starat o druhé a darovat jim skutečnou mateřskou lásku. Dávají, aniž by za to cokoli očekávali. S jejich pocitem naplněnosti a sebejistoty už není potřebné hledat potvrzení u druhých, že si lásku zaslouží. 


9) Clematis - Bílá lesní réva

clematis Je vhodný pro lidi, kteří nejsou ve skutečnosti šťastní, touží po lepších časech, ale nedělají nic proto, aby něco změnili. Mají spoustu nápadů, ale nedokáží je zrealizovat a nebo když je i zrealizují, tak jejich realizace není taková jako jejich vysněné představy. Oddávají se snění za bílého dne. Jejich špatná paměť jim nedovoluje věnovat se detailům. Upřednostňují samotu a vyhýbají se konfrontaci tím, že se stáhnou do sebe. Jsou raději v práci, než aby doma řešili rodinné problémy. Nedostatečná koncentrace a duševní nepřítomnost mohou vést často i k nehodám. 

Co nastane po užívání - lidé mají živý zájem o okolní svět a životní radost. Vědomí reality přítomného okamžiku vychází z vnitřního zaměření na cíl, že budoucnost vytváří přítomnost. Přes své zakotvení v reálném světě mohou dobře kontrolovat své myšlenkové pochody a koncentraci. 


10) Crab Apple - Plané jablko
 

crab aplle Je pomocníkem pro lidi, kteří mají až přemrštěný smysl pro čistotu a pořádek, nebo nutkavou potřebu hygieny a maličkostí. Mají o sobě a svém vzhledu nevalnou představu. Za své zdravotní problémy jako je např. kožní vyrážky nebo výtok se cítí trapně. Prožili nějaké trauma, které nezavinili ale musí se s tím srovnat. Crab Apple je "čistícím prostředkem" pro duši i tělo. Při kožních vyrážkách se může užívat i zevně: několik kapek do vody a udělat zábal, nebo do koupele přidat 10 kapek.

Co nastane po užívání - získáte pozitivní náhled na sebe a své tělo i přes jeho nedokonalosti. Takto získaný pozitivní obraz sebe samého vede k trpělivému vnímání vlastního vzhledu i okolí. 


11) Elm - Jilm

elm Pro lidi co se cítí být přetíženi úkoly a vlastní zodpovědností a cítí velkou fyzickou i duševní únavu z přepracovanosti. Jinak schopní a spolehlivý, najednou ztratí důvěru ve vlastní schopnosti a cítí se poraženi. K této skupině patří i úspěšný manažer pracující ve vedoucí funkci, ve které je zodpovědný i za úspěch ostatních, například lékaři, učitelé, terapeuti, obchodní vedoucí. Často je důvodem příliš mnoho práce bez péče o své zdraví a pak dojde k selhání, kdy ani nezvládají denní život. Samotná krátkodobá pochybnost o svých vlastních schopnostech vede k pocitu slabosti a neschopnosti.

Co nastane po užívání - znovuobjevení víry ve vlastní schopnosti a návrat k normální výkonnosti a sebejistotě. Problémy jsou opět vidět z e správné perspektivy a člověk přibírá jenom tolik úkolů, kolik je schopen zvládnout. Zároveň mu zůstává i čas věnovat se vlastním potřebám. 


12) Gentian - Hořec nahořklý

gentian Působí proti pochybostem a sklíčenosti, vhodný pro lidi, kteří se rychle vzdávají a ztrácí odvahu. Když se jim věci vymknou z rukou nebo nastoupí těžkosti. V nemoci mohou kráčet cestou zlepšení a i v životě dosahovat pokroky, ale jakékoliv menší zvraty je snadno dovedou ke ztrátě důvěry. Gentian je nápomocný u lidí, kteří se cítí poraženě a sklíčeně při dlouhodobé nebo se stále se vracející nemoci. Pro děti, které kvůli školnímu přetížení ztrácí odvahu.

Co nastane po užívání - 
uvědomění si, že člověk nikdy neselže, když dělá to nejlepší, nezávisle na konečném výsledku. Žádná překážka není nepřekonatelná, žádný úkol příliš velký na to, aby ho nezvládnul. Vzniká pozitivní přesvědčení, že se nakonec všechny těžkosti dají překonat.  


13) Gorse - Hlodaš evropský

gorse Se používá při velké beznaději, zklamání a zoufalství, kdy člověk rezignuje a vzdává boj. Má pocit, že není žádná naděje na řešení problémů. Je možné, že toto přesvědčení vychází z toho, že jejich nemoc je dědičná a proto nevyléčitelná. Věří, že jsou tak odsouzeni k bolesti a utrpení a nezkouší nic dělat, aby se jejich stav zlepšil. Aby udělali laskavost své rodině nebo svým blízkým, vyzkouší různé možnosti léčení. Ale nemají ani naději ani víru, že by jim přinesly zlepšení.

Co nastane po užívání - lidé mají víru a naději navzdory stávajícímu fyzickému nebo duševnímu problému. Pacient je opět plný naděje, štěstí a je schopen přijmout nemoc jako pozitivní zkušenost. V méně těžkých případech dochází i k pocitu, že se člověk cítí na cestě k uzdravení.


14) Heather - Vřes obecný
 

heather Je skvělý pro lidi, kteří musí být „středem pozornosti“ a kteří mají stále potřebu mluvit o své životní situaci nebo nemoci stále dokola. Přehánějí své symptomy a z maličkostí dělají extrémní věci. Mají sklon mluvit rychle, blízko posluchačova obličeje. Tito lidé nechtějí být sami, ale nechápou, že jiní lidé se jim raději vyhýbají. Prakticky totiž "vysávají" jejich vitalitu a nevěnují se jejich problémům.

Co nastane po užívání - člověk nesobecky naslouchá a má porozumění pro starosti jiných, čímž jim poskytuje velkou pomoc. Svůj vlastní žal je schopen pozitivně využít tím, že se umí vcítit do druhých. 


15) Holly - Cesmína ostrolistá
 

holly Je pro lidi, kteří jsou žárliví, zatvrzelí, bezcitní, plní záště a někdy mohou být až vzteklí. Často vnitřně trpí, bez skutečných příčin. Bolest v nich vzniká z vnitřní nejistoty a mnoho věcí pak prožívají negativně a reagují agresivně. Dítě žárlí na svého sourozence. Je pro ně těžké se otevřít lásce, proto pak mají vztek na ostatní lidi. Je to silná energie.

Co nastane po užívání - 
člověk je schopný dávat bez jakýchkoliv požadavků. Má soucit, o lásku se dokáže laskavě podělit s ostatními. Není panovačný, ani když se jedná o jeho vlastní problémy. S pocitem vlastní harmonie má opravdu radost z úspěchu jiných. 


16) Honeysuckle - Zimolez kozí list

honeysuckle

Je určen pro lidi, kteří žijí svými vzpomínkami z minulosti. Například v případě úmrtí milované osobnosti, ztrátě pracovního místa nebo selhání v podnikání. Jsou myšlenkami v minulosti, něco tam bylo lepší a proto nechtějí žít v přítomnosti. Navzdory lítosti a žalu nejsou schopni změnit současné okolnosti a svůj pohled orientují jen na minulost. Velmi vhodná pomoc při úmrtí, ztrátě pracovního místa, selhání v podnikání, ale i u starších, osamělých lidí.


Co nastane po užívání - člověk je schopen žít v přítomnosti a nenechat se převálcovat minulostí, ale vnímat ji jako cennou zkušenost, ze které se může poučit pro současnost. Stárnutí je akceptováno jako přirozený proces. 


17) Hornbeam - Habr obecný

hornbeam Lidé se cítí vyčerpaně, ale spíše duševně než tělesně, spánek jim nepřináší zotavení. A při zotavení z nemoci pochybují o tom, že se uzdraví zcela. Pacient je v zajetí každodenní rutiny. Tito lidé se probouzí s pocitem skepse a pochybností, zda zvládnou úkoly a povinnosti dne. Považují za obtížné čelit problémům nebo zvládnout denní program i když obvykle všechno zvládají. Hornbeam je vhodný při přepracovanosti, při pocitu "lenosti" nebo chybějících změnách v životě, jako i při přípravě na zkoušku a tento stav může vést i k odkládání obchodních setkání.

Co na stane po užívání - člověk má vnitřní přesvědčení o své vlastní síle a schopnosti čelit "denní práci" . Znovuobjevení duševních schopností, vitality, čerstvosti a spontánnosti mu navrací radost ze života. Úkoly a povinnosti dne uchopí s energií a jasnou hlavou, přičemž dostatečný odpočinek tvoří rovnováhu s prací. 


18) Impatiens - Netýkavka žlázonosná
 

impatiens Určená pro lidi, kteří jsou často netrpěliví a vše chtějí hned vyřídit. Cítí vnitřní napětí , jsou popudliví. Jejich výkonnost vede k tomu, že jsou frustrováni a podrážděni z pomalejších kolegů a proto často upřednostňují individuální práci. Při mluvení nasazují rychlé tempo, často dokončují věty partnerů, se kterými mluví. Jejich ukvapenost může vést i k nehodám.

Co nastane po užívání - člověk je rozhodný a spontánní, jeho myšlenkové pochody a jednání není tak ukvapené. Je uvolněný a dobře naladěný i vůči svému okolí, má porozumění i trpělivost s jinými, kteří jsou pomalejší. Obtížné problémy řeší diplomaticky a v klidu. 


19) Larch - Modřín opadavý
 

larch Je pro lidi, co mají málo sebevědomí, komplex méněcennosti a tak se ze strachu ani nepokouší cokoliv uskutečnit. Dominuje u nich pocit méněcennosti, ačkoliv mají určité schopnosti. Ty ale popírají, aby se vyhnuli nezdaru a selhání. Vhodný při chybějícím sebedůvěře u zkoušek, pracovním pohovoru, řidičských zkouškách atd. 

Co nastane po užívání - lidé jsou odhodlaní, schopní s reálným pocitem sebedůvěry, kteří se nebojí nezdarů či neúspěchů. Jsou si vědomi svého potenciálu a podnikají všechno pro to, aby ho mohli vyjádřit. Jsou energičtí a připraveni riskovat. Slovo "to nemůžu", z jejich slovníku mizí. Vlastní kritické schopnosti využívají také moudře.  


20) Mimulus - Kejklířka skvrnitá
 

mimulus Pomáhá lidem, kteří trpí konkrétními strachy a fóbiemi. Mohou to být strachy z – nemoci, smrti, zvířat, ztráty přátel a pracovního místa, ze zkoušek, ze zubaře, atd.      K jejich problémům může patřit koktání, červenání, nervózní smích.

Co nastane po užívání -
lidé jsou na tolik stateční, že zkouškám a potížím čelí s humorem a důvěrou. Tito lidé se umí obhájit a mají vlastní emoce pod kontrolou, takže si mohou užívat život beze strachu. 


21) Mustard - Hořčice polní

mustard Pomáhá při depresi a stavech hlubokého smutku, které se objeví znenadání a bez patrného důvodu. Tento pocit zádumčivosti se může navenek projevit docela závažně. Objeví se jako studená tmavá mlha, která všechno zahalí a udusí a zničí normální radost. Zádumčivost a melancholie ovládnou celou osobnost a duševní život člověka a nelze jej setřást.Člověk může pak uvažovat i o sebevraždě.

Co nastane po užívání - znova je rozvinuta životní radost, znovu objeveny pocity vnitřní stability a klidu, které se nedají jen tak lehce zničit.  


22) Oak - Dub lesní
 

oak Je vhodný pro lidi, kteří jsou za normáních okolností silní, stateční a spolehlivý, které však vnitřní síla opustí a nastupuje vyčerpání, ale oni pracují dál a ignorují únavu. Jsou hnáni silným smyslem pro povinnost pomáhat jiným lidem. Tento vzniklý úbytek vnitřních sil může vést až k depresivní sklíčenosti, frustraci a jiným stresovým symptomům. I když nemoc prožívají jako selhání, koncentrovaně pracují na uzdravení.

Co nastane po užívání - lidé jsou silní a často jsou hlavní oporou rodiny nebo v zaměstnání. Disponují obrovskou vytrvalostí, houževnatostí, trpělivostí a zásobami energie a mohou tak odolávat velké zátěži a stresu. Oak obnovuje jejich energii a pomáhá jim pochopit, že i navzdory všem povinnostem si potřebují nechat čas na odpočinek a uspokojení vlastních potřeb. 


23) Olive - Oliva

olive Je vhodná pro lidi, kteří jsou tělesně i duševně „vyhořelí“ a kteří jsou dlouhodobě vyčerpáni osobními problémy, intenzivním studiem nebo prací, dlouhou nemocí nebo dlouhou péčí o jiného člověka. Oliva je prospěšná v situacích, kdy vyčerpání dohání člověka k slzám a když všechny jeho rezervy síly a energie jsou úplně na dně. Všechno se stává enormní námahou a těžké vysílení přichází i po malé zátěži. Chybí životní radost, práce nebo aktivity ve volném čase, které dřív přinášely tolik zábavy jsou nezajímavé a jsou jen další zátěží. U těchto lidí často vzniká i potřeba dlouhého spánku a nadměrná únava vede k tomu, že tělo nefunguje tak, jak by mělo. Je velmi nutná v období rekonvalescence.

Co nastane po užívání - dojde k znovuobjevení sil,  vitality a zájmu o život. Lidé již nevyčerpávají své vlastní rezervy sil, ale naslouchají svému vnitřnímu hlasu a vnímají potřeby vlastního těla. Zůstávají vnitřně klidní a vyrovnaní.


24) Pine - Borovice lesní

pine Určená lidem, kteří mají silné pocity viny a dělají si výčitky. Viní se nejen za chyby ostatních, ale za všechny věci, které nejdou správně a dobře. Pořád se za vše omlouvají a často mají pocit, že si nemoc nebo bolest zaslouží. Cítí se vinní i když už nemají proč a ovládá je pocit bezcennosti a nedůstojnosti.
 
Co nastane po užívání - lidé akceptují a respektují sami sebe ve stejné míře jako ostatní lidi, bez přehnaného a odmítavého posuzování.  


25) Red Chestnut - Červený kaštan
 

red chestnut Je pro lidi, kteří mají přehnané strachy a obavy o jiné, hlavně rodinu a blízké přátele. Obávají se, že se jim stane to nejhorší, že menší potíž může vést k vážné nemoci, že se dítě při hře zraní a nebo že cestou na dovolenou spadne letadlo. Často je to postoj, který se projevuje u lidí, kteří o někoho pečují, u zdravotních sester nebo u lidí pracujících v oblasti poradenství.

Co nastane po užívání - člověk je schopen se starat o druhé se soucitem a beze strachu. V naléhavých situacích zachová fyzický i duševní klid a svým pozitivním působením na jiné je posílí a uklidní. Bez toho, aby se vnucovali jiným lidem, poskytnou kdykoliv rádi vyžádanou pomoc. 


26) Rock Rose - Devaterník penízkovitý
 

rock rose Panika, vyděšenost, obrovský strach. Vhodný v případech, jakými jsou přírodní katastrofy, náhlá nemoc, přepadení a nehody, kdy u člověka převládá pocit bezmocnosti a ochromení hrůzou, kdy se mu tyto události staly a nebo jim těsně unikl. Dítě v noci pláče a neví proč.

Co nastane po užívání - 
člověk je odvážný a duchapřítomný, je připravený i v naléhavých situacích zachovat klid. 


27) Rock Water - Voda z léčivých pramenů
 

rock water Je vhodná pro lidi, kteří jsou nepružní, kladou na sebe velké požadavky a potlačují vlastní potřeby. Například strnule následují diety, pracovní postupy, jejich železná disciplína je může vést až k sebemučení. Přesto jejich svědomitost a přepracovanost z výsledků je nevede k vnitřní spokojenosti. Ostatním lidem se nepletou do života, vlastním úsilím po dokonalosti rádi vytváří příklad pro ostatní. Obětovávají se, potlačují a cítí se sebou zklamaní, dokud se jejich vysoké ideály nenaplňují.

Co nastane po užívání - člověk s vysokými ideály a současně i duševní pružností. Je schopen měnit vlastní názory a vzdát se svých dosud oblíbených teorií. Převládá u něj názor, že vnitřní harmonie je silnější než vnější, vynucené disciplinované chování a tím se může opět vrátit k životní radosti. 


28) Scleranthus - Chmerek roční

scleranthus Je pro lidi, kteří trpí nerozhodností a nejsou schopni si vytvořit vlastní názor. Těžko se rozhodují, hlavně pokud si mají vybrat mezi dvěma věcmi. Chybí jim vnitřní vyrovnanost a rovnováha. Jejich nálada je proměnlivá, od radosti přeskočí k smutku, od optimismu k pesimismu, od úsměvu k pláči. Jejich roztěkaná mysl a nerozhodnost vedou k tomu, že v rozhovorech znenadání skáčí z jednoho tématu na druhý. Pokud tito lidé neprohlédnou převládající nejistotu, může tento kolísavý pohled na věci vést k nespolehlivosti, plýtvání časem a k promeškání šancí.

Co nastane po užívání - lidé, kteří se vyznačují sebejistotou a rozhodností, zachovávají si vnitřní rovnováhu v každé situaci. Jsou schopni dělat rychlá rozhodnutí a potřebné kroky, aby obstáli na své životní cestě. 


29) Star of Bethlehem - Snědek okoličnatý
 

star of betlehem Je vhodný při duševním i fyzickém traumatu, který vznikl následkem nehod, špatné zprávy, úmrtí, náhlého zklamání nebo šokem. Vhodný je ihned po události, ale hodí se i na opožděné následky, které se po letech projeví jako fyzické problémy. Pomáhá nám rozpustit led (trauma) a může přijít i pláč. U lidí může nastat vnitřní otupělost a vnitřní stažení, spojené s pocitem ztráty a tiché bolesti. Je to 13 komnata, do které se musíme podívat. Tato esence je součástí rescue remedy a je vhodný pro matku a dítě bezprostředně po porodu.

Co nastane po užívání - nastane "neutralizace" bezprostředních nebo opožděných následků šoků. Tyto prožitky se mohou pak lépe zpracovat. 


30) Sweet Chestnut – Jedlý kaštan
 

sweet chestnut Je pro lidi, kteří trpí velkými vnitřními útrapami. Všichni ode mě očekávají moc, vše nejde udělat. Sklíčenost doprovází pocit osamělosti a izolace a i budoucnost se jeví jako tmavá a zcela beznadějná. Tento stav může být následkem úmrtí nebo dlouhého a těžkého životního období, které bylo snášeno statečně a bez naříkání. 

Co nastane po užívání - osvobození od zoufalství a sklíčenosti. I když vnější okolnosti se nezměnily, člověk jim může čelit s optimismem a vnitřní vyrovnaností. Rozvoj se posílí objevením nebo znovunabytím víry ve vyšší moc nebo pocitem vnitřní jistoty.


31) Vervain - Sporýš lékařský

vervain Je vhodný pro lidi, kteří mají fixní principy a představy, které jsou podle jejich vnitřního přesvědčení správné a které téměř nemění. Jsou dost ostražití vůči nespravedlnosti, jejich duševní aktivita a neschopnost i neochota odpočívat vede často k nespavosti. Snaží se pokaždé prosadit i když to přesahuje jejich vlastní síly, snaží se zvládat několik úkolů najednou. V zásadních diskuzích reagují lehce frustrovaně, podrážděně nebo rozzlobeně. 

Co nastane po užívání - lidé reagují tolerantně, pokojně a rozumně a jsou schopni i odpočívat. Ačkoliv si udržují pevné názory, jsou schopni je měnit a ne je jiným vnucovat. 


32) Vine - Vinná réva

vine Je pro lidi, kteří chtějí dominovat ostatním. I když se nesnaží ostatní změnit, neberou ohled na jejich přání a názory. Vyžadují a očekávají úplnou poslušnost. Nařizují ostatním a prosazují vlastní potřeby. Jsou panovační, všechno ví lépe a ostatní lidi shazují a tyranizují. Vyžadují a očekávají úplnou poslušnost. Jsou agresivní a pyšní a mohou velmi hladově toužit po moci. Dobrým příkladem jsou rodiče nebo nadřízení, kteří vládnou železnou rukou, političtí diktátoři nebo školní tyrani. Nasadí všechny prostředky k tomu, aby prosadili své vlastní cíle, drží ostatní pod agresivním nátlakem.
 
Co nastane po užívání - lidé, navzdory své silné osobnosti nepotřebují dominovat nad ostatními. Jsou schopni rozpoznat a ocenit dobro v ostatních lidech. Velkoryse povzbuzují a vedou ostatní  bez toho, aby je potřebovali kontrolovat a vládnout jim. 


33) Walnut - Vlašský ořech

walnut Je určen lidem, kteří se jen těžce přizpůsobují změnám nebo jsou přecitlivělí na určité myšlenky, nálady a vlivy. Je to období velkých životních změn - dětství, puberta, těhotenství, rozvod, klimakterium, změna víry, zaměstnání nebo bydlení, odpoutání se od starých vazeb, návyků a omezení. Patří sem i změny způsobené pocity viny- ztráta přátel, obvyklých životních poměrů, stáří, smutkem, strachem ze smrti apod. Tito lidé mají jasné cíle, ale v jejich snaze jim stojí v cestě nebo ji ztěžuje vliv silnější osobnosti, omezující okolnosti, rodina nebo vzpomínky.

Co nastane po užívání - člověk je odhodlaný následovat svou životní cestu. Osvobozením od minulosti může učinit potřebné změny v životě. Je schopný prosadit své plány i navzdory posměchu, zklamání, skleslosti i námitkám ostatních. 


34) Water Violet - Žebratka bahenní

water violet Určen lidem, kteří jsou považováni za chytré, klidné a schopné. Jsou často žádáni o radu, ale nikdy nevnucují ostatním své názory a přání. Své utrpení si nechají pro sebe, nehledají pomoc u ostatních, je pro ně těžké se jim otevřít. Vytvářejí dojem, pyšného, pohrdavého člověka, povýšeného nad ostatní. Při únavě se stahují do sebe, můžou tím působit chladně a nespolečensky.

Co nastane po užívání - lidé jsou srdeční a otevření svým chováním vůči druhým lidem, přičemž si uchovají svou vlastní důstojnost a postavení. Jsou rádi, když mohou nechat i druhé profitovat ze svých vlastních poznatků a znalostí, když mohou druhým klidně a trpělivě porozumět v jejich problémech a těžkostech. Často vkládají svůj vlastní talent do služby druhým, například jako poradci nebo i učitelé. 


35) White Chestnut - Bílý kaštan

white chestnut Je pro lidi, kteří trpí neklidnými myšlenkami, které nemohou dostat pod kontrolu. Negativní události, nebo výměny názorů nemohou zpracovat. Nechtěné myšlenky a vnitřní diskuze si přehrávají stále dokola, způsobují jim vnitřní neklid. Během dne je těžké se soustředit, člověk třeba neodpovídá na danou otázku. A v noci se pak nemůže zklidnit ke spánku.

Co nastane po užívání - vyrovnanost a vnitřní klid. Hlava je jasná, myšlenky opět pod kontrolou a člověk se může věnovat řešení vzniklého problému. Trýznivé starosti jsou nahrazeny uvědoměním si pozitivního výsledku. 


36) Wild Oat - Sveřep větevnatý

wild oat Je důležitý pro lidi, kteří se ve svém životě dostali na křižovatku a neví, kterým směrem se vydat. Mohou vyzkoušet několik zaměstání, ale rychle se znudí a znechutí věcmi, nechají se raději pohánět. Jsou si vědomi, že jim život utíká a mají pocit nespokojenosti. I když jsou ctižádostiví a vybaveni talentem a schopnostmi, plýtvají tím vším kvůli nedostatku jasných představ o svém cíli. Wild Oat pomáhá při důležitém rozhodnutí, jako například při volbě povolání.

Co nastane po užívání - lidé mají jasnou představu o svém životním úkolu, spojenou s pozitivními myšlenkami a cíli, i schopnostmi rozhodnout se pro správnou životní cestu. Talent je konstruktivně využíván. Vzhledem k mnohostrannému talentu se mohou tito lidé paralelně věnovat hned několika životním dráhám. Protože se nevzdávají, nevzniká u nich již více dlouhá chvíle. 


37) Wild Rose - Planá šípková růže

wild rose Je pro lidi, kteří rezignovali na nepříjemnou situaci. Tito lidé si nestěžují, jsou apatičtí, než aby se znovu uzdravili, změnili zaměstnání nebo se těšili z maličkostí v životě. I když jsou jejich životní poměry vším jiným než uspokojivými, nenachází se u nich skutečný pocit neštěstí. Tak nevynakládají žádné úsilí, aby okolnosti změnili. Tím dělají tito lidé na ostatní nudný a neradostný dojem, že nejsou schopni využít svůj potenciál. Chybí jim průbojnost a ambice. V nemoci rychle vzdávají boj. Diagnózy jako "s tím se musíte naučit žít" přijímají velice rychle a akceptují jako něco, co je dávno dané. Tito lidé reagují rezignací namísto deprese a akceptují život takový jaký je.

Co nastane po užívání - živý zájem o život, práci a svět vůbec. Rezignace ustoupila ambicím a cílevědomosti, touze po zdraví a dobrých přátelích. Akceptují, že zodpovědnost za život a životní okolnosti leží v jejich rukách. S iniciativou provádějí změny.


38) Willow - Vrba žlutá

willow

Pomáhá lidem, kteří prožívají nespokojenost a hněv, sebelítost a zatrpklost. Tito lidé závidí druhým štěstí, zdraví, radost a úspěch, sebe vidí jen jako obět. To se může projevit v jejich špatné náladě, vznětlivosti a zatrpklém postoji. Téměř každý měl někdy pocit, že je v určitých okolnostech bezmocný. Tento bachův květ pomáhá tyto pocity hněvu a rozmrzelosti neutralizovat, aby znovu získal humor a smysl pro odhad věcí. Neustálá zloba oslabuje jejich celkovou vitalitu a může všeobecně vést ke zhoršení zdraví. Pokud jsou tito lidé nemocní, je to s nimi těžké, nejsou nikdy s ničím spokojeni a jakékoliv zlepšení si připouští jen s nechutí.

Co nastane po užívání - lidé jsou schopni odpustit a zapomenout minulé nespravedlnosti, takže si život mohou znovu užívat. Tímto způsobem si přitahují pozitivní životní okolnosti a vztahy. Dřívější "oběť" bere svůj osud sama do vlastních rukou. 

 

Užívají se: Podle toho jak se cítím, vyberu si jednu esenci k užívání. Nakapu 2 kapky do sklenice s vodou a tak často během dne, jak potřebuji. Vhodné užití je 4 krát denně, doporučuji - po probuzení a před spaním a další rozdělit během dne. Kapky se můžou dát i přímo na jazyk, potírat rty, spánky, nebo vnitřní stranu zápěstí. Jídlo ani jiné léky nemají na užívání esencí vliv. Pokud cítíte, že potřebujete použít více esencí, můžete se objednat u mě k namíchání mixovací lahvičky, kam Vám po naší konzultaci namíchám až 7 různých esencí. Tato lahvička se užívá 4 krát denně 4 kapky.

Vyrábí se: 20 ml kapky