Get Adobe Flash player

Energetická ochrana, čistění

 

Energetická ochrana

Proces zapojení energetické ochrany je jednoduchý. Stačí si představit, že se od osoby izolujete vrstvou světla a pozitivní energie. V tu chvíli jste pod ochranou. Tato technika vytváří okamžitou a účinnou ochranu, ať ji použije kdokoli bez výjimky, nikomu není přístup k této světelné ochraně odepřen. Světlo je andělskou substancí. Je to živoucí, milující entita, která vás obejme a ochrání, jestliže ji zavoláte na pomoc. Není třeba mít obavy. Toto světlo je Božským Světlem našeho Stvořitele. Temné síly k tomuto světlu nemají přístup a proto s ním nemohou ani jakkoli nakládat (kromě toho, i kdyby mohly, tak by nechtěly). To znamená, že se nemůže stát, že byste nešťastnou náhodou přivolali nízké síly.

Bílé světlo - Bílé světlo přivolává anděle, kteří vás obklopí a bdí nad vámi. Skrze jejich ochranu k vám nemůže nic zlého proniknout.

Růžové světlo - Růžové světlo byste si měli zavolat na pomoc kdykoliv jste s negativním člověkem, který je posedlý svými problémy. Růžové světlo šíří vibraci lásky vůči všem, s nimiž mluvíte a současně naplňuje touto milující energií i vaše nitro. Ochranným štítem růžového světla nepronikne nic jiného než pozitivní myšlenky a láskyplná energie.

Smaragdově zelené světlo - Představte si, že jste obklopeni smaragdově zeleným světlem, kdykoli cítíte, že ve vašem fyzickém těle nastala nerovnováha. Toto světlo má na tělo léčivý účinek.

Fialovo-červené světlo - Představte si, jak jste obklopeni fialovo-červeným světlem, které zvyšuje duchovní vibrace duše. Pomůže vám nejen pozvednout se nad problémy, které vás tíží, ale i navázat spojení s božským vedením ve vaší duši. Světlo této barvy odráží všechny druhy nízké energie, odpuzuje nízké bytosti a duše z astrálního světa.

Duhové světlo - Představte si, že jste oděni do pláště z pruhů duhy. Tato vizualizace posílí vaši schopnost uzdravovat sebe sama i druhé.

K ochraně můžete použít i několik barevných vrstev světla současně, abyste využili všech blahodárných účinků ochrany najednou. 

Takto můžete chránit i své blízké, svůj domov, svůj automobil nebo dopravní prostředek, kterým právě jedete, své město, zemi nebo celý svět. Postup je stejný, jen si místo sebe představíte osobu či věc, kterou do léčivého světla chcete zahalit. 


Z knihy Pozemští andělé od Doreen Virtue.

 

 


Energetické čistění


Celkově je vhodné naučit se pravidelně zbavovat negativních energií, čistit se od myšlenek spojených se strachem, jak vlastních, tak cizích. Možná se vám již někdy stalo, že jste vyšli třeba z obchodu zcela vyčerpaní. Únava je hlavním příznakem toho, že do vás nízké energie pronikly. Tento typ únavy neodstraní kofein, spánek ani cvičení. Pocit hluboké únavy je chronický, neboť je zdrojem není vaše fyzické tělo. Avšak nejen únavu, ale i její příčinu, můžete odstranit velice jednoduše. Kdykoliv se cítíte unavení, použijte následující metody energetického čistění.

 

1. Zpřetrhání pout - tato metoda je základem energetického čistění. Kdykoli na vás někdo pomyslí s pocitem, že jim můžete pomoci, napojí se na vás éterickými "kabely" a odčerpávají vám energii. Dokonce vůči vám prostřednictvím tohoto spojení mohou vysílat negativní energii. Jedná se většinou o nevědomý proces. Ke zpřetrhání těchto pout stačí v duchu a nebo nahlas pronést tato slova:
Archanděli Michaeli, sestup prosím ke mě a přeruš všechna pouta, kterými je mi odčerpávána energie a vitalita.
Jestliže jste opravdu připraveni se těchto pout vzdát, archanděl Michael vaše přání okamžitě splní. Někdy však lidé lpí právě na vazbách, které je energeticky oslabují, z nezdravé potřeby být pro druhé nepostradatelnými. Jestliže je to i váš případ, požádejte předtím archanděla Michaela, aby vám pomohl zbavit se strachu, který vaši potřebu nepostradatelnosti vyvolává. Nezapomínejte, že archandělé mohou být současně přítomni na mnoha místech najednou a že nejsou omezeni časem a prostorem.

2. Koupele v mořské soli -
rozpusťte si v teplé lázni mořskou sůl a v klidu si užívejte očisty, aspoň 20 minut. Čistá mořská sůl zbavuje tělo škodlivých energií. Je však třeba se vyhnout výrobkům uměle barveným a parfémovaným, abyste jejich prostřednictvím nedostávali do těla ještě další chemikálie.

3. Spojení s přírodou - rostliny a zvířata poskytují vítaný odpočinek po vyčerpání, které způsobuje umělé osvětlení, elektromagnetické pole, zvonící telefony, ale i stres z kontaktu s ostatními lidmi. Rostliny jsou navíc schopny zbavovat mentální, emocionální i fyzické tělo člověka energetických škodlivin. Když se cítíte unaveni, vyjděte si na procházku. K posteli si dejte květináč, aby vás rostlina a její víly mohly ve spánku energeticky čistit.


Z knihy Pozemští andělé od Doreen Virtue. 
 

Škodlivé zóny

Geopatogenní, patogenní a psychogenní zóny mají na Vaše zdraví negativní vliv. Často jsou důvodem nekvalitního spánku, nervozity a nebo zdravotních potíží. Stává se Vám, že se v noci budíte, vstáváte ráno vyčerpaní, unavení? Máte časté bolesti hlavy, deprese, nemůžete se soustředit na práci, jste rozladění, podráždění, nervózní? Vaše dítě je hyperaktivní, nesoustředěné, má problémy s učením, je roztěkané, dyslektik? A přitom veškerá odborná lékařská vyšetření neukazují žádnou příčinu takového stavu. Tyto zóny je možné odklonit na dálku působením myšlenkou, natrvalo do míst kde neškodí lidskému, zvířecímu ani rostlinnému zdraví.


1. Geopatogenní zóny – k nám pronikají z nevhodného geologického podloží, způsobují je spodní voda, pukliny a různorodé horniny.

2. Patogenní zóny – vznikají lidským přičiněním. Ať už jde o inženýrské sítě pod vaším domem nebo o záření, které vychází z přístrojů ve vašem bytě, jako je počítač, televize, budík, rádio, zrcadlo.

3. Psychogenní zóny
 – se objevují na místech, kde někdo zemřel nepřirozenou smrtí, jako je sebevražda, vražda, nehoda nebo otrava.

Článek jsem zveřejnila se souhlasem Tety Kateřiny, děkuji.